X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

برس های پنبه ای مخصوصی برای تمیز کردن داخل مجاری هوایی پیپ وجود دارد که میتوانید از فروشگاههای معتبر تهیه کنید.

داخل کاسه پیپ را نتراشید مگر اینکه قطر لایه کربنی از 1.5 میلیمتر بیشتر شده باشد، در این حالت به دقت قطر آن را به طور یکنواخت کم کنید تا به نزدیک 1 میلیمتر برسد.لایه کربنی کمتر از 1 میلیمتر توانایی محافظت از پیپ شما در مقابل حرارت زیاد را ندارد واگر طوری پیپ را بکشید که داغ شود ممکن است آسیب ببیند.علاوه بر آن لایه کربنی نازک توانایی جذب کمی دارد و دود توتون موادی را به همراه خود می آورد که ایجاد سوزش بر روی زبان میکنند.

منبع:

http://pipedia.org/index.php?title=Pipe_Packing_and_Smoking_techniques