X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

شایعه : پیپ های ساخت چوب بلوط از پیپ های دیگر بهترند

واقعیت: بهترین پیپ ها از چوب briar ساخته میشود و اگر از چوب بلوط پیپ بسازند دو روزه از داخل ذغال خواهد شد، پس به تبلیغات فروشنده هایی که از این جملات برای بازار گرمی استفاده میکنند توجه نکنید.

منبع: http://www.pipesmokingguide.com/pipe-making

شایعه: اگر درست پیپ بکشیم خاموش نمی شود.

واقعیت: روش درست کشیدن پیپ ایجاب میکند که کمترین حرارت ممکن را ایجاد کنید، یعنی طوری بکشید که همیشه در مرز خاموش شدن باشد، که گاهی نیز خاموش خواهد شد.

منبع : کتاب The art of pipe smoking pleasure نوشته J. Leland Brown

http://www.librarything.com/work/3229802

شایعه: داخل پیپ نباید کربن بگیرد و هر دفعه باید داخل آن را بعد از کشیدن تراشید.

واقعیت: اگر داخل پیپ کربن نداشته باشد :

1- به زودی خواهد سوخت چون کربن روی دیواره ها در نقش عایق حرارتی چوب را از آتش محافظت میکند.

2- دود آن کیفیت پایینتری دارد چون کربن در اثر حرارت مقداری از مواد غیر لازم را جذب میکند.

3- بیشتر خاموش میشود زیرا حرارت به جای اینکه درون پیپ بماند به دلیل نبودن لایه کربن به چوب نشت میکند.

حتما متوجه شده اید که پیپ های نو بیشتر خاموش میشوند و دود آنها کمی تند است و گاهی زبان را میسوزاند، این به دلیل نبودن لایه کربنی است.مقدار ایده آل این لایه 1.5 میلیمتر است که اگر قطر آن زیاد شود احتمال ترک خوردن پیپ وجود دارد.

منبع:

http://pipedia.org/index.php?title=Pipe_Packing_and_Smoking_techniques#.22Breaking_in.22_your_pipe

http://www.danpipe.com/break-in.html

http://www.naspc.org/breakin.htm

شایعه : گذاشتن شست بر روی دهانه پیپ باعث میشود توتون بهتر بسوزد.

واقعیت: در علوم تجربی سوم دبستان هم آمده که کمبود اکسیژن باعث خاموش شدن آتش میشود،لذا وقتی شما شست خود را بر دهانه پیپ بگذارید توتون در حال سوختن اکسیژن کمتری در اختیار دارد و اصطلاحا خفه میشود ، بعضی نیز هنگام گذاشتن شست بر روی دهانه پیپ تند تند از پیپ کام میگیرند و فکر میکنند افزایش دود در اثر گذاشتن شست بر روی دهانه پیپ است و فراموش میکنند که به علت کام گرفتن های سریع میباشد

پس چرا در بعضی فیلم ها دیده میشود که شست را روی پیپ میگذارند؟

وزیدن باد باعث داغ شدن آتش توتون در حال سوختن میشون و طعم آنرا خراب کرده پیپ را داغ میکند، همچنین ممکن است خاکستر های نرم سطح توتون را به پرواز درآورد، شست را در هنگام وزش بادو حتی گاهی نسیم بر روی دهانه پیپ نزدیک میکنند تا جلو بروز این مشکل را بگیرند.بعضی از پیپ ها برای جلوگیری از این مشکل در فلزی دارند که چند سوراخ روی آن تعبیه شده.

منابع:

کتاب The art of pipe smoking pleasure نوشته J. Leland Brown

http://vegassmokes.com/pipe-smoking-tips.htm#winter

http://vegassmokes.com/pipe-smoking-tips.htm#WinterPipeCare


شایعه: توتون پیپ هرچه مرطوب تر باشد بهتر است.

واقعیت: توتون را بین دو انگشت خود بگیرید و فشار دهید ، سپس رها کنید ، اگر خرد شد زیادی خشک است و اگر دیر به حالت اول برگشت زیادی مرطوب است، توتون مرطوب داغتر میسوزد لذا به پیپ آسیب زده و همچنین بعد از کمی کشیدن در پیپ ایجاد شیره سیاه رنگی میکند.

منبع: http://www.tobacconistuniversity.org/faq/faq-tobacco-humidification.asp

شایعه : موقع پر کردن باید توتون را حسابی داخل پیپ فشار داد.

واقعیت: باید طوری پیپ را پر کنید که توتون در دهانه پیپ کمی حالت فنری داشته باشد.اگر خیلی فشرده باشد زیاد خاموش میشود و اگر خیلی شل پر کنید داغ میسوزد و به پیپ آسیب زده طعم بدی نیز ایجاد میکند.

منبع: http://www.smokingpipes.com/information/howto/packing.cfm

شایعه: برای مرطوب نگه داشتن توتون یک تکه سیب یا سیب زمینی در آن بیاندازید.

واقعیت: این کار باعث ورود میکرو ارگانیزم هایی از داخل سیب یا هر میوه دیگر به توتون میشود و در آن ایجاد کپک میکند که هر چند ممکن است شما کپک را با چشم غیر مسلح نبینید(از نوع کپک نان و غیره نیست) اما برای سلامتی بیشتر از دود معمولی پیپ ضرر دارد و طعم توتون را نیز خراب میکند.

منبع:

http://www.nocturne.org/jason/aging/moisture.php

http://www.mindless.ca/pipe-smoking/humidor.html