X
تبلیغات
زولا

طریقه پرکردن پیپ

برای اطمینان از خوب سوختن پیپ باید به طور مناسب پرشود؛ متاسفانه ، یادگیری برای انجام این کار زمان و تمرین میخواهد. در واقع ، هنر پرکردن پیپ مشکل ترین قسمت کشیدن پیپ است ، و این می تواند برای مبتدی خیلی خسته کننده باشد.

رایج ترین روش جهت پرکردن پیپ روش "سه لایه" است. هدف این است که در نهایت یک کاسه داشته باشیم که به طور یکنواخت از بالا به پایین پر شده است ،در این روش توتون توسط هر یک از لایه ها به تدریج متراکم تر می شود.

تنباکو را در کاسه بریزید تا زمانی که لبریز شود، سپس خیلی به آرامی آن را فشار دهید تا زمانی که کاسه نیمه پر شود. پیپ را پر کنید و دوباره فشاردهید تا به دو سوم آن برسد. در نهایت ،آن را لبریز کنیدو نسبتا محکم بفشارید تا کمی پایینتر از لبه کاسه برسد. در این مرحله توتون باید د اثر فشار کمی فنری احساس شود.

پس از پر شدن مقاومت جریان هوا در پیپ باید طوری باشد که حس کنید دارید با نی نوشابه میمکید.

طریقه روشن کردن پیپ

پس از پر کردن شعله را روی تنباکو بگیرید و کام بگیرید ، در هنگام این کار تا 2 بشمارید(بیش از 2 ثانیه شعله را روی تنباکو نگه ندارید). سپس با ابزا ته صاف به آرامی روی توتون ذغال شده را صاف کنید. بعداز اینکه سطح توتون سیاه شد پیپ آماده روشن شدن است، آتش را روی کاسه بگیرید و هنگامی که کام میگیرید شعله را روی محیط داخلی پیپ به سرعت بگردانید تا یک حلقه روی توتون شروع به سوختن کند، دو سه کام پشت سر هم بگیرید و سپس تکیه داده از پیپ خود لذت ببرید.