X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

پیپ را مثل قلیان نکشید

اگر به شدت کام بگیرید توتون با حرارت بالا میسوزد و طعم بدی میگیرد، علاوه بر آن پیپ هم در دست شما داغ میشود و عمر آن کم میشود.

دود پیپ را به داخل ریه ندهید

اینکا ر باعث آسیب زدن به ریه های شما میشود و بای سلامتی شما بسیار مضر است، اگر میخواهید دود پیپ را به داخل ریه فرو بدهید همان سیگار بکشید سنگینتر است، هیچ پیپ کشی این کار را نمیکند، همه با دیدن این رفتار متوجه میشوند که شما یک سیگاری هستید نه پیپ کش.

نیکوتین از مخاط دهان جذب میشود و به فرو دادن دود به ریه نیازی نیست.

علاوه بر آن دیسیپلین پیپ کشیدن ایجاب میکند دود آن را مدت کوتاهی پس از ورود به دهان به آرامی و مودبانه بیرون دهید.

بسیار آرام کام بگیرید

طوری کام بگیرد که انگار یک فنجان قهوه داغ دارید مینوشید، فاصله کام گرفتن ها نیز باید طور باشد که پیپ همواره نزدیک به خاموش شدن باشد،هنر پیپ کش های حرفه ای در این است که فقط زمانی کام میگیرند که اگر نگیرند پیپ خاموش شود.

هنگام پیپ کشیدن لبهای خود را جمع نکنید

این کار اصلا منظره خوبی ندارد،سعی کنید دنباله پیپ را در بین دندانهای خود بگیرید که از ایجاد منظره های نامطلوب جلوگیری کنید.